Cherry Blossoms in the Time of
Earthquakes and Tsunami

30 Jan No Comments Aileen Ibardaloza-Cassinetto Books, Issue 44

by Rey Ventura Ateneo de Manila University Press, Quezon City, 2014 Publisher’s release: The personal essays are interesting and easy reading, more so because they depict the author’s experiences and a reality distinctly Filipino. Each essay succeeds in informing the reader, in persuading, in entertaining, and in giving opinions and

KUMBERSASYON NG TATLONG BASAGULERO
(Bait, Muni, Budhi)

21 Jan No Comments Aileen Ibardaloza-Cassinetto Issue 44, Poems

ni E. San Juan, Jr.     Bait: Ang kapalaran di mo man hanapin, dudulog at lalapit           kung talagang iyo. Muni: Sa kapipili-kapipili, katagpu-tagpo ay bungi. Ay, patutsadang           kay anghit! Budhi: Taong di makuhang sumangguni, may dunong ma’y namamali. Bait: Kung sino ang matalas ang karit, siya’ng maraming kaalit. Muni:

HINDI LAHAT NG KUMIKINANG AY GINTO:
Muling Hagod sa Lumang Tugtugin

21 Jan No Comments Aileen Ibardaloza-Cassinetto Issue 44, Poems

ni E. San Juan, Jr.     1. Kapag bukas ang kaban, nagkakasala raw ang sinuman bulag      o duling man.. 2. Ang pangako ay utang, kahit ka suba, huwag kalilimutan. 3. Damit na hiram, kung hindi masikip o maanghot ay maluwang. 4. Ang iyong hiniram, isauli o ipagunita, upang sa

Ellis Island

21 Jan No Comments Aileen Ibardaloza-Cassinetto Issue 44, Poems

ni Edgar Bacong     Nagpinta ka sa lupalop ng aking gunita— ng mga natuklap na kaban at maleta, ng mga napudpod na sapatos at sandalyas, ng mga nasugatan na pantalon at bestida. Tumugtog ka sa lupalop ng aking gunita— ng mga hiyaw ng sanggol na gutom, ng mga lagapak

Facebook Account

14 Jan No Comments Aileen Ibardaloza-Cassinetto Issue 44, Poems

ni Edgar Bacong     Profile Pic: Ipapaskil Mukhang nagkukubli ng (p)angil Status: Iniuulat Kahungkagan ng diwa’t ulirat Wall: Ipinapaalam Bawat hakbang ng pagmamanman Albums: Inilalahad Katauhang nanghahagilap ng galak Friends: Isinasalansan Mga ngalang walang namagitan Links: Iniuugnay Sariling buhay sa mga patay Message: Umiinog ang buhay sa integrasyon Hindi

From the Editor’s Laptop

10 Jan No Comments Geejay Issue 44, Laptop

Obladi-oblada! Life goes on lah! Lordy how the life goes on! How long would you say you’ve been writing? Give or take, have you always harbored an intent at some literary effort in the early sixties? Seventies? Maybe it was the need to jot down a four-liner just to release

Applied Physics

10 Jan No Comments Aileen Ibardaloza-Cassinetto Issue 44, Poems

for Luisa Igloria by Jim Pascual Agustin     Stone smooth as water, make momentary bridges of speed and trajectory. Sky of multiplying stars, allow eyes to trace arcs and lines, give life to myths and dreamt histories. Nothing can stop sand from glistening on feet not yet numb from

In the Garden

10 Jan No Comments Aileen Ibardaloza-Cassinetto Issue 44, Short Stories

by Jose Dalisay Jr. The children were in the schoolhouse garden, pressing squash seeds into mounds they had shaped the day before, when the soldiers came. The tomatoes would have been ripe for picking in a few days; they had watered these, and Rosita, being big-boned and the eldest at

How a Manileña Learned a Language

10 Jan No Comments Aileen Ibardaloza-Cassinetto Essays, Issue 44

by Aileen Ibardaloza-Cassinetto The bearing wall bore a crack. A hairline gap that widened to a slit, through which our little secrets slithered and scattered. Out they came in a flurry of whispers, insistent and incoherent. For years, nobody could tell exactly what happened and why. What I do know

© 2001, Our Own Voice